اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

هارنس رگلاژی تلفیقی

موجود

هارنس رگلاژی تلفیقی ساخته شده برای راحتی و ساختارX  شکل پشت هارنس جهت تقسیم وزن و کاهش نقاط فشار بر پشت کاربر. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.