اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

برانکار حمل مصدوم

موجود

برانکار حمل مصدوم امکان انتقال مصدوم به صورت عمودی، افقی یا زاویه دار در محیط های غیر معمول. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید