هارنس AVAO SIT FAST

موجود

هارنس AVAO SIT FAST ساخته شده برای راحتی کمربند و حلقه های پا پهن از جنس نيمه سخت و فوم سوراخ دار جهت حمايت عالی كاربر و ايجاد حداکثر احساس راحتی و تهویه حین كار در حالت تعلیق. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.