اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

هارنس رگلاژی مدل AVAO SIT

موجود

هارنس رگلاژی مدل AVAO SIT: کمربند و حلقه های پا پهن از جنس نيمه سخت وفوم سوراخ دار جهت حمايت عالی كاربر و ايجاد حداکثراحساس راحتی. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.