اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

هارنس رگلاژی مدل TOP CROLL

موجود

تبدیل هارنس های نشیمن به هارنس توقف سقوط SEQUOIA SRT اتصال به سگک پشتی کمربند منظور كاهش ساييدگی قرار گرفته اند. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.