هارنس هرس درختان Petzl SEQUOIA SWING

موجود

هارنس ویژه هرس درختان: Petzl، شرکتی فرانسوی می باشد. به علت نوع خدمت رسانی و تولید محصول، این شرکت در عصر حاضر تبدیل به معتبرترین شرکت تولیدکننده ابزار فنی و چراغ پیشانی شده است. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید