هارنس رگلاژی Petzl NEWTON

موجود

هارنس رگلاژی Petzl NEWTON رنگ های مختلف تسمه های بالایی و پایینی هارنس جهت سهولت در پوشیدن صحیح آن حلقه های اتصال پشتی و جناغی جهت اتصال سيستم توقف سقوط. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.