اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

صندلی کار معلق Petzl PODIUM

موجود

صندلی کار معلق: Petzl، شرکتی فرانسوی می باشد. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.