اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

دو شاخه اتصال هارنس Petzl LIFT SPACER

موجود

دو شاخه اتصال هارنس: Petzl، شرکتی فرانسوی می باشد. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید