اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

سفره نجات مثلثی مدل Petzl PITAGOR

موجود

سفره نجات مثلثی مدل Petzl :Petzl PITAGO، شرکتی فرانسوی می باشد. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.