سفره نجات مثلثی مدل Petzl PITAGOR

موجود

سفره نجات مثلثی مدل Petzl :Petzl PITAGO، شرکتی فرانسوی می باشد. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.