اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

هارنس استقرار Petzl VOLT

موجود

طراحی آناتومیک و کمربند پهن و نیمه سخت هارنس آنرا برای کل طول روز کاری به هارنس راحت بدل می کند. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.