اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

هارنس AQUILA

موجود

هارنس AQUILA یک مدل پیشرفته با حلقه ‌های پای قابل تنظیم است. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید.