اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

چراغ پیشانی فوق العاده پرقدرت

موجود

ا چراغ پيشانی ارگونوميک و بسيار قدرتمند ‏Petzl‏ كه برای فعاليت های پرتحرک مانند دو و کوه پيمايی طراحی شده نهايت قدرت را  ‏احساس كنيد. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید