چراغ پیشانی فوق العاده پرقدرت

موجود

ا چراغ پيشانی ارگونوميک و بسيار قدرتمند ‏Petzl‏ كه برای فعاليت های پرتحرک مانند دو و کوه پيمايی طراحی شده نهايت قدرت را  ‏احساس كنيد. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید