اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

هواکش های ضد انفجار

موجود

از ویژگی های بارز چراغ قوه ضد انفجار میتوان به ضد آب، ضد ضربه و ضد انفجار بودن آن اشاره کرد. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید