اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

فیلتر شیمیایی ماسک تنفسی

موجود

فیلتر شیمیایی ماسک های تنفسی با استناندارد EN 148-1  تولید شده و موارد مصرف آن در مواجهه با گازهای خطرناک می باشد. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید