چراغ قوه ضد انفجار

موجود

از ویژگی های بارز چراغ قوه ضد انفجار میتوان به ضد آب، ضد ضربه و ضد انفجار بودن آن اشاره کرد. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید