اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

جلیقه پوشش کار محافظ نجات بادی

موجود

این جلیقه نجات به صورت محافظ عمل می کند محافظت در برابر گرما ، جرقه ، شعله ، مواد شیمیایی نرم را بر عهده دارد .

تناسب آسان / طراحی ساده برای استفاده به دلیل استفاده از پارچه سبک بر عملکرد ، رفتار و عملکرد آب تأثیر نمی گذارد.