اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

Lalizas Sprayhood (ISO 12402-8) for Infl. LifeJackets ΙSO 12402-3

موجود

  • اسپری LALIZAS یک لوازم جانبی اضافی است که مناسب برای هر جلیقه بادی متورم است
  • جعبه نجات 150N به گونه ای طراحی شده است که روی سر قرار گیرد و تورم را بپوشاند