اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

بسته ست نجات بادیAuto, 150N & 275N, SOLAS/MED with Ocean Signal MOB1t

موجود

بسته ست نجات بادی طوری در نظر گرفته شده است که در جیب زندگی نصب شود و به طور خودکار بر روی تورم فعال شود و اولین هشدار را در مدت زمان 15 ثانیه ارسال کند. MOB1 تا 10 متر ضد آب است.