اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

بسته نجات همراه با چراغ نجات LALIZAS مدل Vacuum Pack, Delta Auto 150N, SOLAS

موجود

 

فعال سازی خودکار: هر محفظه می تواند از طریق سر عامل اتوماتیک Lalizas متورم شود
سیلندر: سیلندرهای دو برابر 60 گرم CO2