اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

جلیقه نجات بادی kapa Auto, 180N, ISO 12402-3 with Ocean Signal MOB1, set

موجود

جلیقه نجات بادی kapa Auto, 180N, ISO 12402-3 with Ocean Signal MOB1, set با قدرت 180 نیوتن بر روی آب شناور است .

به راحتی بر روی آب تنظیم می گردد و دارای دو حلقه نرم می باشد. یک زیپ پشت سر برای راحتی قرار داده شده که به صورت اتوماتیک است .