اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

جلیقه نجات (Lifejacket )مدل۱۲۰N & 160Ν vita

موجود

بسته های نجات از نیاز بازار دریایی طراحی شده و از آنها الهام گرفته شده است. ایده آل برای کشتی های حمل و نقل داخلی و قایق های توریستی.