اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

جلیقه نجات zeta 290N, ISO 12402-2

موجود

جلیقه نجات Zeta  یک نجات دهنده ارگونومیک است که در پوشیدن آن راحت است و سیستم وب سازی آن باعث شده کاربر پسند باشد. این محفظه با یک محفظه نمایش داده می شود که می تواند از طریق مکانیسم تورم خودکار Lalizas تورم کند و به سیستم برگشتی مجهز است .