اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

۳M ™ Maxim ™ عینک محافظ ۱۳۲۵۰-۰۰۰۰۰-۲۰ لنز روشن

موجود

لنزهای آسفریک و پوشش پیچیده ،

محدوده مشاهده را تقریباً بدون مانع نشان می دهد نوار ابرو کوسن تزریقی دو تزریق راحتی و محافظت می کند زاویه لنز پاناسکوپی 3 موقعیتی و تنظیم معبد باعث افزایش چشم انداز می شود

روکش سخت ضد مه DX به محافظت از لنز در برابر مه ،

خراش و بسیاری از مواد شیمیایی کمک می کند