تجهیزات ایمنی مقاوم در مقابل حرارت

موجود

مدل گتردار MKF 23) FFH-2) شامل (هود با شيشه نسوز،کاپشن،شلوار، دستکش و گتر روي کفش ) ساخت کشورهاي آسيايي موجود و آماده تحويل مي باشد.