عینکهای طلقی کشدار (Safety goggles)

موجود

داراي فريم PVC سبز رنگ مجهز به چهار سوپاپ تهويه و لنز پلي كربنات شفاف مي باشد.ساخت كمپاني PanTaiwan تايوان و داراي استاندارد آمريكا و اروپا مي باشد.مناسب براي كار در فرآيندهاي شيميائي، اختلاط مواد، كار بامواد خورنده و سوزاننده مي باشد.