لباس نیم تنه مقاوم شیمیایی مدل FW2-1-29

موجود

استفاده از مواد شیمیایی طیف وسیعی از خطرات را برای کارگران ایجاد می کند. یکی از راه های محافظت از کارگران استفاده از لباس های محافظ شیمیایی است. انواع مختلف لباس در برابر خطرات مختلف محافظت می کند ، بنابراین مهم است که لباس های شیمیایی خود را به درستی انتخاب کنید.