اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

فیلترهای Dräger X-plore® Rd40

موجود

مشخصات فنی
دامنه فیلتر گسترده
زندگی طولانی
بسته بندی فردی قابل تحقیق
مارک : CE
اتصالپ: Rd40
پشتیبانی از انتخاب فیلتر