اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

دستکش عملیاتی مبارزه با حریق مچکشدار

موجود

این دستکش چرمی آب  را جذب می کند ، این دستکش قابل تبدیل به Eclipse Convertible Cuff هنگام استفاده ، سبک تر است. دکمه قابل تبدیل منحصر به فرد آن را می توان به عنوان گره گره یا دستکش پوشید و اجازه می دهد تا هنگام خیس شدن سریع آبگیری و doff شود