اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

دستکش عملیاتی مبارزه با حریق مدل Ranger

موجود

ر داخل دست ، قسمت پشتی یک  محافظ  قرار دارد. محافظ مخصوص  ضد گرما ، ضد آب ، دباغی شده به منظور عدم عبور آتش ، نرم  به دلیل انتخاب گریس – پوشش داخلی ساخته شده