لباس عملیاتی تماس با آتش

موجود

به طور کلی پنج قطعه آلومینیوم در این لباس عملیاتی بکار رفته است پارچه FIRETEX ،و داخلی با پارچه پشمی.
ژاکت این لباس  شکل گسترده ، چفت و بستهای جلو ، زیپ توسط فلپ ، الاستیک در آستین پایین و کیسه برای هوا نفس کشیدندستگاه
شلوار این لباس  شکل گسترده ، تعلیق قابل تنظیم ، گشودن الاستیک پاهای بلند و کمر کشی