چراغ قوه قلمی ضد انفجار مدل DS-19

موجود

چراغ قلم جیبی ضد انفجار مدل چراغ قوه باریک و سبک برای آویزان کردن آسان بر روی جیب ، کیف ابزار و کمربند طراحی شده است. چراغ ایده آل برای ادامه و همیشه آماده برای روشن کردن راه خود ، هر زمان که شما نیاز دارید.