چراغ قوه ضد انفجار SF13) DF104-2W)

موجود

چراغ قوه 3C یک چراغ قوه LED ضد آب ، غیر رسانا ، گرمانرم و دارای کلید سوئیچ دم دکمه ای برای عملکرد یک دست است. ضد آب در برابر IP67.