پایه انتهایی براکت پلکان نردبان فال ارستر (بازدارنده سقوط )

موجود

وزن این پایه 7.67 می باشد . جنس این پایه فولاد گالانیزه می باشد .

مقاومت این پایه در برابر ضربه و حمل بار 12 کیلو نیوتن می باشد .