درپوش طناب سیم آلومینیومی

موجود

این درپوش برای سیم ها آلومینومی که باعث خراش و اسیب می گردند استفاده می گردد .

بازدارنده  سقوط ، کشویی روی کابل انعطاف پذیر طراحی شده است تا امنیت بالایی را در اختیار کاربران قرار دهد. این در پوش بر روی این سیم های فال ارستر نصب می شود .