اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

متصل کننده منحنی آلومینیومی ۱.۵ متری

موجود

این منحنی از جنس آلومینیوم می باشد و برای اتصال فال ارستر ها کاربر به سکوی تکیه دهنده  بکار می رود .

طول این منحنی 1.5 متری و و وزن 2.9 کیلو می باشد .