پیچ و مهره نصب فال ارستر

موجود

این مهره برای اتصال ریل ها در فال ارستر بکار می رود . از جنس استیل  می باشد و دارای مقاوم بالایی در برابر ضربه و شکستگی می باشد .