ابزار جانبی اتصال پله های نردبان

موجود

بست های نرده های نردبان از جنس استیل گالوانیزه برای رفع در ریل آلومینیوم ، با سطح شیار برای تضمین پایداری برای استفاده کننده ارائه می شود

در هر سفارش دو بست قرار دارد .

در مکانهایی که نیاز به نردبان می باشد و باید نردبان را بر روی دیوار و یا مکانی ثابت نگه داشت می توان از این بست ها استفاده کرد .

جنس فولاد برای این بست ها در نظر گرفته شده تا نهایت مقاومت را داشته باشد .