ابزار فال ارستر محافظ لبه

موجود

جنس این ابزار فال استر  استنلس استیل است وزن آن در حدود 0.57 کیلو گرم  می باشد .

از ساییدگی طناب در برابر لبه های تیز محافظت می کند.راهنماهای حلقه لبه محافظت از طناب های متعدد درهم و برهم شدن طنابها جلوگیری می کند . 

با اتصال کابل کاملاً کامل می شود.می توان چندی کابل یا طناب را به این محافظ لبه متصل نمود