اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

ابزار فال ارستر محافظ لبه

موجود

جنس این ابزار فال استر  استنلس استیل است وزن آن در حدود 0.57 کیلو گرم  می باشد .

از ساییدگی طناب در برابر لبه های تیز محافظت می کند.راهنماهای حلقه لبه محافظت از طناب های متعدد درهم و برهم شدن طنابها جلوگیری می کند . 

با اتصال کابل کاملاً کامل می شود.می توان چندی کابل یا طناب را به این محافظ لبه متصل نمود