چرخ دستی عمودی قابل نصب بر روی فال ارستر

موجود

چرخ دستی های مناسب نصب عمودی بر روی فال ارستر ها نصب می گردد  که حرکت بدون اصطکاک را فراهم می کند.

این چرخ دستی 0.60 کیلو گرم وزن دارد و از جنس فولاد ضد زنگ می باشد .

با استفاده از سیستم غیر معکوس این چرخ دهنده ها  برای جلوگیری از قرار دادن در مسیر اشتباه مورد استفاده قرار می گیرد .