اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

طناب خطی ۲۰ متری مناسب فال ارستر

موجود

طناب مخصوص فال ارستر ها به صورت خطی و از جنس پلی آمیدتشکیل شده است .این طناب طولی معادل 10 متر دارد که یک طول خوب برای انجام کار در ارتفاعات بلند است .

این طناب در برابر سایش مقاوم است به دلیل گره  در انتهای پایین طناب باعث  متوقف کردن سقوط می گردد.

ازابتدا تا انتهای طناب توسط پوشش شفاف و محکم محافظت می شود.

اگر طناب  رنگ خود را از دست بدهد نشان می دهد طناب برای استفاده نامناسب است.