طناب خطی ۱۰ متری مناسب فال ارستر

موجود

طناب مخصوص فال ارستر ها به صورت خطی و از جنس پلی آمیدتشکیل شده است .این طناب طولی معادل 10 متر دارد که یک طول خوب برای انجام کار در ارتفاعات بلند است .

این طناب در برابر سایش مقاوم است به دلیل گره  در انتهای پایین طناب باعث  متوقف کردن سقوط می گردد.

ازابتدا تا انتهای طناب توسط پوشش شفاف و محکم محافظت می شود.