لنیارد جاذب انرژی ( شوک گیر) با طناب ۱ متری قلاب دار با یک کارابین

موجود

طول این لنیارد 1.5 متر می باشد .

جذب کننده انرژی در توری به طول 44 میلی متر برای کاهش تأثیر سقوط (کمتر از 6 کیلو نیوتن) می باشد .

طناب این لنیارد از جنس پلی آمید و به قطر 11 میلی متر می باشد .

 پوشش شفاف قوی سرتا سر این طناب را  محافظت می کند.