لنیارد جاذب انرژی ( شوک گیر ) طناب دار با کارابین ۱ متری آلومینیومی

موجود

طول این لنیارد 1متر می باشد .این لنیارد وزنی در حدود 1 کیلو گرم داراست .و کارابین آن در حدود 1 گرم وزن دارد .

حداکثر وزنی که این لنیارد می تواند تحمل کند 140 کیلو گرم می باشد .

جذب کننده انرژی در توری به طول 44 میلی متر برای کاهش تأثیر سقوط (کمتر از 6 کیلو نیوتن) می باشد .