لنیارد جاذب انرژِی ( شوک گیر )چنگک دار بدون کارابین

موجود

طول این لنیارد 1.30 متر می باشد .این لنیارد وزنی در حدود 0.74 کیلو گرم داراست .

جذب کننده انرژی در توری به طول 44 میلی متر برای کاهش تأثیر سقوط (کمتر از 6 کیلو نیوتن) می باشد .

 

لنیارد جاذب انرژِی ( شوک گیر )چنگک دار بدون کارابین ساخته شده از تسمه طناب هسته ای پلی آمید قطر 11 میلی متر.

 پوشش شفاف قوی سرتا سر این طناب را  محافظت می کند.