لنیارد یا نگهدارنده با طناب پیچ خورده و حلقه قابل تنظیم

کد کالا: FA4090020

موجود

 انتهای شکاف دار با پوشش شفاف و محکم محافظت می شود و به دلیل اینکه این لنیارد دو سر خلقه فولادی استفاده شده است از

رشته طناب های در هم تنیده تشکیل شده است