اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

برانکار نجات همه کاره

موجود

برانکار نجات همه کاری از ورق های نرم و انعطاف پذیر ساخته شده است .

این ورقها قابلیت خمیگی و همچنین استحکام بالایی را دارا هستند . جنس این برانکارها از ماده پلیمری است .