لباس مقاوم حرارتی امداد و نجات IT-C1398

موجود

ین لیاس از الیاف طبیعی و کمیاب تشکیل شده است .

جنس پارچه استفاده شده در این لباس بسیار مناسب و مقاوم در برابر حرارت است .