فال ارستر یا نگهدارنده سقوط با طناب (kernmantle) 20 متری با انرژی جذب به بالا

موجود

پوشش شفاف و محکم محافظت می شود که از انتهای آن محافظت می کند و همچنین باعث می شود که یک بازرسی آسان قبل از استفاده قابل مشاهده باشد.

این فال ارستر دارای جنس طناب پلی استر است و قرقره ی آن استیل ضد زنگ می باشد لنگر گاه آن محکم و دارای قدرت کشش و جذب زیاد به سمت بالا می باشد .