اطلاعات اتصال

برای انجام دادن عملیات موردنظر، وردپرس به اطلاعات اتصال به سرویس‌دهنده نیازمند است. لطفا اطلاعات اتصال FTP خود را برای ادامهٔ مراحل وارد نمایید. اگر اطلاعات اتصال خود را فراموش کرده‌اید باید با میزبان خود تماس بگیرید.

نوع ارتباط

فال ارستر یا نگهدارنده سقوط با طناب (kernmantle) 20 متری با انرژی جذب به بالا

موجود

پوشش شفاف و محکم محافظت می شود که از انتهای آن محافظت می کند و همچنین باعث می شود که یک بازرسی آسان قبل از استفاده قابل مشاهده باشد.

این فال ارستر دارای جنس طناب پلی استر است و قرقره ی آن استیل ضد زنگ می باشد لنگر گاه آن محکم و دارای قدرت کشش و جذب زیاد به سمت بالا می باشد .