دستکش ایمنی عایق حرارت ساق بلند

موجود

دستکش ایمنی عایق حرارت ساق بلند: تولید شده از الیاف عایق حرارت ضخیم و  تقویت شده برای کار در فرآیندهای داغ می باشد. برای مطالعه ادامه این مطلب به توضیحات مراجعه نمایید